A Turul 2014. évi 4. számának tartalma

Megjelent a Turul 87. (2014) évfolyamának 4. száma. A teljes lapszám a menüből a regisztrált olvasók számára elérhető. A tartalomjegyzékben a pdf ikonjára kattintva a különlenyomatok érhetők el.

1. Értekezések    
Erdős Zoltán: II. Lajos ikonográfiája a 16. században  (121─148.)
2. Kisebb cikkek    

Kurecskó Mihály: Összefoglaló az Országos Levéltár Magánlevéltárak, Gyűjtemények és Gazdasági Szervek főosztálya iratgyarapodásáról a 2012–2014-es években

 (149─150.)

3. Könyvismertetés

 
Három könyv a székelyföldi történelmi szimbólumokról    
1. Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Szerkesztette: Mihály János. 2. Szekeres Attila István: Sepsiszentgyörgy jelképei. (ism. Kurecskó Mihály)  (151─153.)  
3. Pál-Antal Sándor: Történelmi szimbólumaink – székelyföldi pecsétek. (ism. Nyulásziné Straub Éva)  (153─154.)  
Miskolczy Ambrus–Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében (ism. Kovács Zsuzsanna)  (154─155.)  

4. Hírek, beszámolók

 
Beszámoló a II. Európai Címertani és Zászlótani Konferenciáról (ism. Szekeres Attila István)  (156─157.)  
Beszámoló a második Vajay Szabolcs Emlékkonferenciáról (ism. Bácsatyai Dániel)  (157─158.)  

Summary of Issues, 2014 (ford.: Török Ádám)