A Turul 2014. évi 3. számának tartalma

Megjelent a Turul 87. (2014) évfolyamának 3. száma. A teljes lapszám a menüből a regisztrált olvasók számára elérhető. A tartalomjegyzékben a pdf ikonjára kattintva a különlenyomatok érhetők el.

1. Értekezések    
Tóth Endre: A magyar címer színeinek és kettős keresztjének eredetéhez  (81─92.)
Karlinszky Balázs: A veszprémi nagyprépostok archontológiája, 1079–1543 – Három prépost portréjával (93─103.)
2. Kisebb cikkek    

Neumann Tibor: Találkozó Konstanzban (A Kórógyiak grófi címe)

 (104─108.)
Novák Ádám: Izabella (Erzsébet) királyné pecsétjeiről  (109─111.)
Miskei Antal: Keresztek és feszületek használata III. Károly magyar királlyá avatásán 1712-ben  (112─115.)

3. Könyvismertetés

 
Négy címertani munkáról (ism. Avar Anton)  (116─120.)