A Turul 2014. évi 2. számának tartalma

Megjelent a Turul 87. (2014) évfolyamának 2. száma. A teljes lapszám a menüből a regisztrált olvasók számára elérhető. A tartalomjegyzékben a pdf ikonjára kattintva a különlenyomatok érhetők el.

1. Értekezések    
Katona Csaba–Kovács Eleonóra: A személyes emlékezet dokumentumai  (41─47.)
Künstlerné Virág Éva: Közélet és privát szféra eseményei Kazinczy András naplójában (48─54.)
Katona Csaba: A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból (1850–1852, 1856)  (55─62.)
Márfi Attila: Dr. Arató Jenő pécsi táblabíró naplói, feljegyzései és más helytörténeti írásai (1904–1968)  (63─75.)

2. Könyvismertetés

 
Nádasi Alfonz OSB: Hadinapló. (Szerk.: Lukácsi Zoltán); Nádasi Alfonz OSB: Hadifogolynapló. (Szerk.: Lukácsi Zoltán) (ism. Mózessy Gergely)  (76─77.)  
A személyes történelem dokumentumai. (Szerk. Galambos Sándor−Kujbusné Mecsei Éva) (ism. Gyenes László.)  (77─79.)  
 3. Hírek  
A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2014. II. félévi programja  (80)  
Teljes szám egyben